Vår integritetspolicy

Vi är måna om våra gästers och kontakters uppgifter och följer därför gällande GDPR-lagstiftning. Läs vår integritetspolicy här.

Inom The Winery Hotel AB (556922-0634) behandlar vi personuppgifter för medarbetare, leverantörer, kunder och övriga användare av tjänster. Vi värnar om varje persons integritet och följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson.

The Winery Hotel är personuppgiftsansvarig med hänsyn till tjänsterna. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten och använder personuppgifter främst i syfte att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enighet med respektive tjänst och enligt vår integritetspolicy.

Ändringar i vår integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på The Winery Hotels webbplats och vi rekommenderar dig att regelbundet ta del av dessa.

1. Insamling och behandling av personuppgifter

The Winery Hotel samlar in och behandlar dina personuppgifter, dvs information som kan identifiera dig som en individ eller som kan identifiera dig, endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du gör en bokning, registrerar prenumeration av nyhetsbrev, lämnar gästenkät, tecknar avtal et.c. När det enligt lag krävs samtycke inhämtar vi sådant från dig.

2. Information som vi samlar in

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för de ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje tjänst. Den information som vi samlar in är t ex uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP adress, uppgifter om medlemskap, användarhistorik, information om ditt resesällskap, bokningsreferenser, betalningar, anställning, kontakter vid akuta situationer, krav på särskild diet, egna önskemål och annan information som du har valt att lämna till oss. Vårt huvudsakliga syfte för insamling och behandling av personuppgifter är så att The Winery Hotel kan uppfylla sina åtagande i det ingångna avtalet och förbättra upplevelsen för dig som person. Du har när som helst rätt och att utan kostnad begära att The Winery Hotel inte behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

3. Var vi lagrar och överför dina personuppgifter

The Winery Hotel lagrar personuppgifter i överenskommelse med följande integritetspolicy och gällande lagstiftning. The Winery Hotel använder underleverantörer för t ex datordrift och personuppgifter kan komma att överföras till dessa. De behandlar dina personuppgifter endast för The Winery Hotels räkning i enighet med våra instruktioner. The Winery Hotel kan lämna ut dina uppgifter till tredje man såsom polis eller annan myndighet om det rör utredning av ett brott eller om The Winery Hotel på annat sätt är skyldig att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

4. Skyddande och gallring av personuppgifter

The Winery Hotel anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. The Winery Hotel gallrar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifter inte längre föreligger.

5. Andra applikationer/webbsidor

I tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av The Winery Hotel. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

6. Cookies

The Winery Hotel kan komma att samla information via cookies på våra digitala tjänster. Cookies är enkla textfiler som är sparade på din dator eller mobil av en webbsidas server. Den innehåller anonym information som t ex en unik identifierare och namnet på webbsidan. Cookies möjliggör för en webbsida att komma ihåg dina preferenser och varor som du har sparat i din digitala kundvagn. Under hjälpfunktionen på din webbrowser kan du läsa om hur du skall göra för att rensa, blockera och hantera dina cookies. Om du väljer att blockera cookies kan det innebära att vissa delar av webbsidan ej är tillgänglig eller fungerar på korrekt sätt.

7. Ändra, radera och granska dina personuppgifter

Om dina personuppgifter ändras ber vi dig informera The Winery Hotel via e-post till den kontaktperson som du har. The Winery Hotel kommer att på din begäran korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran skall göras skriftligen till adressen under punkt 9. Brevet skall innehålla ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som har använts i kommunikationen med The Winery Hotel samt kopia på id-kort. Utdraget sänds till din folkbokföringsadress. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare personbehandling (ej retroaktivt) genom att kontakta The Winery Hotel på adressen som står i punkt 9. Återkallat samtycke påverkar inte sådan information som för göras utan samtycke, dvs där vi har en laglig grund.

8. Överlåtelse

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

9. Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande The Winery Hotels behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka brev till The Winery Hotel, Dataskyddsansvarig, Rosenborgsgatan 20, 16974 Solna.

Boka mat & dryck

Boka bord
Boka vinprovning

Boka guidad tur i vineriet

I vårt vineri kan du följa den nyplockade druvans resa till färdigt vin. Gå en guidad tur i vårt vineri och provsmaka vårt egna vin, Winery Red.

Läs mer & boka